Yrityksille

teepirkanmaastahiilineutraaliYritystoiminnassa hiilipäästöjä syntyy samalla tavalla kuin muussakin ihmisen toiminnassa: kiinteistöjen ja laitteiden energiankulutuksesta, liikkumisesta sekä muusta kulutuksesta.

Erityisesti energiankäyttöä ja muuta kulutusta vähentävät ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavia. Ympäristösertifiointien hankkiminen ja muu ympäristöasioiden huomioiminen on hyödyllistä ilmaston lisäksi myös markkinoinnin näkökulmasta. Näille sivuille on koottu tapoja, joilla yritys voi pienentää hiilipäästöjään päivittäisessä toiminnassaan. Maatalousyritykset on huomioitu omalla alasivullaan. Lisäksi sivuilla on rahoituslähteitä sekä pirkanmaalaisia ympäristö- ja kiertotaloustoimijoita, joiden kanssa voi verkostoitua.