Hankinnat ja rahoitusmahdollisuudet

Kunnan päästöjä voi vähentää myös kiinnittämällä huomiota hankintoihin. Erityisesti energiaa paljon kuluttavissa kohteissa investointien takaisinmaksuajat ovat lyhyitä ja joissakin hankinnoissa kustannukset eri vaihtoehtojen välillä eivät eroa.

Hiilipäästöjen pienentämiseen tähtääviin hankintoihin on mahdollista hakea erilaisia investointitukia Tekesiltä ja TEM:ltä.

Motivalta tukea kestäviin hankintoihin

Motivan ekohankintaverkosto tarjoaa yhteistyötä ja kokemuksia erilaisista kestävistä hankinnoista. Verkoston toiminta on maksutonta ja siihen liittymällä saa käyttöönsä kuntien ja muiden organisaatioiden hankintakokemuksia ja muuta tietoa.

Tampere selvitti kestäviä hankintoja eri sektoreilla

Tampereen kaupunki selvitti vuonna 2016 ympäristö- ja sosiaalisen vastuun huomioivien hankintojen kriteerejä ja kustannusvaikutuksia. Selvityksen mukaan säästöpotentiaalia on etenkin energiaintensiivisissä tuotteissa ja palveluissa. Pilottikilpailutusten perusteella arvioitiin, että vastuullisuuskriteerit eivät nostaneet hankintojen kustannuksia.

Ympäristömerkin voi huomioida hankinnoissa

Taloudelliset tuet energiainvestoinneille

Motiva tekee kiinteistöille energiakatselmuksia ja kaukolämpökatselmuksia, joihin kunta sekä pienet yritykset voivat saada tukea 50% kustannuksista työ-ja elinkeinoministeriön myöntämänä.