Tule edistämään hiilineutraalia maakuntaa!

Ilmasto ei odota, joten Pirkanmaalla on päätetty toimia ilmaston hyväksi nyt.

  • Miten?
   Tavoittelemalla hiilineutraalia maakuntaa.
  • Miksi?
   Hiilipäästöjen vähentäminen on tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta.
  • Kenelle?
   Hillitsemistekojen vaikuttavuus kasvaa pienistä puroista – kaikkialla ja kaikkien on mahdollista tehdä jotain. Maakuntatasolla kootaan yhteen toimijoita ja ratkaisuja, jotta kenenkään ei tarvitse toimia yksin!
 • Mikä MAHKU?oppiisänne
  Pirkanmaan MAHKU -sivuilta löydät keinoja tehdä ilmaston kannalta hyviä valintoja sekä tietoa siitä, miksi näitä valintoja kannattaa tehdä. Sivuilla esiintyy Mahku-raakku, ilmastotyön ”oppi-isä”.

Mitä on hiilineutraalius?

  • Hiilineutraalius  tarkoittaa, että ihmisen toiminta sitoo yhtä paljon hiiltä kuin tuottaakin.
  • Hiilen sitominen taas on tärkeää, koska hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasupäästö.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen hillitsee ilmastonmuutosta. Näillä sivuilla käsitellään nimenomaan hillintää. Muutokseen sopeutuminen vaatii lisäksi omat toimenpiteensä.

Sivuilta löytyy kunnan toiminnan kehittämistä käsittelevä osio sekä tietoa jaettavaksi asukkaille ja yrityksille. Materiaaleja voi käyttää vapaasti ilmastonmuutostyössä ja tiedotuksessa.

Sivut on koonnut Pirkanmaan ELY-keskus. Ole yhteydessä sähköpostitse hiilineutraalipirkanmaa (a) ely-keskus.fi tai  palautelomakkeella!

Ilmastonmuutos- ja ympäristötietoa kartalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen paikkatietoon koostettua ilmastonmuutos- ja ympäristötietoa.