Kunnalle

Aina voi tehtä jotain!

Suurin päästövähennyspotentiaali löytyy sieltä, missä päästöjä syntyy eniten. Kunnassa selkein kohde on energiankulutus niin sähkön kuin liikenteen osalta. Energian säästäminen tuottaa myös taloudellista hyötyä joko välittömästi tai uusia hankintoja tehdessä pitkällä tähtäimellä.

Tämän sivuston eri osioista löytyy kunnan eri toimintoihin suunnattuja toimenpiteitä. Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi myös kysyä neuvoja hiilineutraaliustyön aloittamiseksi.

Mitä ilmastotyö on käytännössä? Lappeenrannan esimerkki

Lappeenrannan kaupungin eri toimialat ovat laatineet omat tavoitteensa päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Listasta näkee konkreettisesti, mitä ilmastotyö voi olla osana kunnan jatkuvaa toimintaa.

Sitoudu ilmastotyöhön

teetkökaikenYksittäisten toimenpiteiden lisäksi kunta voi sitoutua pitkäjänteisempään työhön HINKU-foorumissa tai hankkia erilaisia ympäristösertifiointeja. Kunnan päästökehitystä voi tarkkailla esimerkiksi CO2-raportin tarjoaman palvelun avulla.

Päästöt vähenevät eniten siellä, missä niitä syntyy eniten

Kunnan päästövähennyskohteita

Päästövähennys on myös lakisääteistä

Tarve päästöjen vähennykselle liitty myös lainsäädäntöön.  Pariisin ilmastosopimus, EU:n säädökset sekä kansallinen energia- ja ilmastostrategia edellyttävät ilmastotoimia valtion lisäksi myös kunnilta.

Kannusta tekoihin tiedottamalla

jokainentekoauttaa

Tiedotus on tärkeä osa kunnan ilmastotyötä. Tiedon jakamisen lisäksi se pitää yllä kuntalaisten tietoisuutta, kannustaa asukkaita ja yrityksiä omaan toimintaan ja parantaa kunnan imagoa. Kunta voi järjestää asukastilaisuuksia sekä lainata erilaisia mittareita ja materiaalikokonaisuuksia asukkaiden kiinteistöjen energiankulutuksen hallinnan avuksi. Myös kouluihin voi jalkauttaa ilmastotyötä ja hankkia ilmastoasioihin perehtyneitä puhujia.

Ilmastotyötä Pirkanmaalta ja muualta

Alla olevissa linkeissä esitellään Pirkanmaalla tehtävää ilmastotyötä. Maakunnassa ollaan myös aloittamassa ELY-keskuksen koordinoimana ilmastofoorumin toimintaa. Foorumissa pyritään koordinoimaan koko maakunnan ilmastotyötä ja yhteistyötä kuntien sekä ELY-keskuksen, kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton välillä. Ilmastofoorumiin ovat tervetulleita Hinkuun liittyneet tai liittymisestä kiinnostuneet kunnat.