Vähähiilinen rakentaminen

Rakentamista suunnittelemalla voidaan vaikuttaa hiilipäästöihin talon koko elinkaaren aikana. Energiatehokkuusratkaisuilla on jo nyt saatu rakennusten kokonaisenergiankulutus laskemaan, vaikka rakennusten määrä on noussut. Suurimmat mahdollisuudet hillitä tulevia hiilipäästöjä liittyvät energia- ja lämmitysratkaisuihin, joita voidaan tukea sijoittamalla rakennus aurinkoisuuden ja tuulten vaikutukset huomioiden.

atomikerrallaan

Vaikuta rakennuksen päästöihin jo suunnitteluvaiheessa

Lisätietoa rakennuksen ilmastovaikutuksista

Pihasuunnittelulla vähennät lämmityksen ja viilennyksen tarvetta

Huomioi auringon ja tuulen suunnat suunnitellessasi pihaa. Lehtipuut rakennuksen eteläpuolella varjostavat kesällä vähentäen viilennyksen tarvetta, havupuut pohjoisen puolella suojaavat tuulelta vuoden ympäri vähentäen lämmityksen tarvetta.

rakentajat