Liity Hinkuun

Hinku-foorumi koostuu kunnista, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80%. Foorumiin liittynyt kunta saa tuekseen SYKEn asiantuntijapalvelut, mahdollisuuden edullisiin yhteishankintoihin sekä tietoa ja tiedotusta vähähiilisyyden edistämisestä kustannustehokkaasti.HINKU-logo

 • Hinku-foorumin kautta kunta saa verkostoja
 • Hinku tarjoaa rahoitusta, hankkeita ja mahdollisuuksia yhteishankintoihin
 • Hinkun toimenpiteet säästävät myös kustannuksia
 • Ilmastotyöhön sitoutumista voi käyttää kunnan omassa markkinoinnissa

Liittyminen koostuu kunnassa tehtävästä selvityksestä, valtuuston päätöksestä liittyä Hinkuun ja selvityksen perusteella tehtävästä toteutustyöstä. Hinku-foorumin asiantuntijat ja Pirkanmaan ELY-keskus tukevat kuntaa alusta asti, ja yhteyttä voi ottaa myös harkintavaiheessa sekä yksittäisissä pohdintaa aiheuttavissa kysymyksissä.

Tie Hinkuun

ely_tie_hinkuun

Näin liityt Hinkuun. Kuva avautuu klikkaamalla täysikokoisena.

 1. Hinkuun liittyminen lähtee liikkeelle yksittäisen työntekijän tai valtuuston aloitteesta.
  • Pirkanmaan ELY-keskukseen (hiilineutraalipirkanmaa (a) ely-keskus.fi) voi ottaa yhteyttä aivan alusta saakka. ELY-keskus tarjoaa tukea ja koordinointiapua.
  • Kunta voi olla heti yhteydessä Hinku-foorumiin. Foorumin kanssa selvitetään alustavasti kunnan tilannetta ja asiantuntijat neuvovat eteenpäin.
  • Hinku-foorumilta voi myös hankkia tarkan alkukartoituksen, josta kunta saa omien hiilipäästöjensä laskennan sekä tarvittavat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.
  • Hinku-foorumin edustajat voi myös pyytää paikan päälle keskustelemaan ja esittelemään Hinkua jo harkintavaiheessa.
 2. Liittymispäätös hyväksytään valtuustossa.
  • Kunta ilmoittaa päätöksestä Hinku-foorumiin.
  • Hinku-foorumi tiedottaa kunnan liittymisestä eri kanavissa.
  • Kunta pääsee osaksi foorumin tarjoamia tuki- ja tiedotuspalveluita.
  • Kuntaan nimetään Hinku-yhdyshenkilö.
  • Kunnan tulee käynnistää liittyminen energiatehokkuussopimukseen.
 3. Hinku-työn toteutukseen kannattaa perustaa työryhmä.
  • Kunnan koosta riippuen työryhmä voi olla esimerkiksi kunnan johtoryhmä, joka käsittelee asiaa muutamia kertoja vuodessa.
  • Työryhmään voi pyytää myös asiasta kiinnostuneet viranhaltijat.
 4.  Hiilineutraali kunta!

Pirkanmaalla Hämeenkyrö on ensimmäisenä kuntana sitoutunut Hinkuun.

Foorumiin liittyminen Hinkun omilla sivuilla

Tavoitteista toimenpiteisiin – Lappeenrannan esimerkki

Lappeenrannan kaupungin esitykset kuvaavat, miten HINKU-päästötavoitteet määritetään ja millaisilla toimenpiteillä tavoitteet jalkautuvat osaksi kunnan toimintaa

Hiilineutraali yhdyskuntarakenne – millainen se voi olla?

Hiilineutraali tai vähähiilinen yhdyskuntarakenne viittaa tässä yhteydessä yhdyskuntaan, joka sitoo yhtä paljon hiiltä kuin tuottaa toiminnassaan.

Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on tunnetuin tapa edistää vähähiilisyyttä. Täydentäminen ei ole ainoa ratkaisu, vaan vähähiilisyyttä voi tavoitella muillakin keinoilla. Tälle sivulle on koottu joukko tavoitteita, jotka edistävät vähähiilisyyttä sekä toimenpiteitä, joiden avulla tavoitetta kohti voi edetä.

Lista on tarkoitettu silmäiltäväksi luetteloksi. Siitä voi poimia kulloinkin tarkoituksenmukaisia keinoja erityyppisiin kaavoihin ja eri kokoisille alueille.

Listaa täydennetään pilottihankkeista ja kunnilta tulevan palautteen perusteella.

checklist3

tavoite1

täyd_yhdk_r_alku_rajattu

Täydentyvä rakenne on tunnetuin yhdyskunnan hiilipäästöjen vähentämiseen liitetty tavoite. Tämä voi merkitä lyhyitä etäisyyksiä eri toimintojen välillä ja tiivistä asumista, mutta täydentymistä voi ajatella myös saavutettavuuden näkökulmasta, jolloin tiheyttä oleellisempaa on alueen toimivuus kokonaisuutena ja osana laajempaa rakennetta.

Alueen sijainti
 • Uudet alueet sijoittuvat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen
 • Uudet alueet ovat lähellä jo olemassa olevaa liikenneverkkoa
 • Joukkoliikenne on alueella asukkaiden heti saatavilla ja saavutettavissa – liikkumistottumuksiin kannattaa vaikuttaa jo muuttovaiheessa
Aluetehokkuus
 • Rivi- ja kerrostalojen yhdistelmät ovat omakotitaloja energiatehokkaampia
 • Asuntojen koon pienentäminen vähentää lämmön, ilmastoinnin ja sähkön tarvetta
 • Täydennysrakentaminen on ensisijaista alueen laajentamiseen nähden silloin kun se on mahdollista
 • Toimintojen sekoittuminen alueella lyhentää ja vähentää matkoja alueella ja alueen ulkopuolelle
 • Haja-asutusta ei lisätä
 • Selkeä taajama-alue mahdollistaa yhtenäisten luonnonalueiden ja virkistysalueiden sekä ekologisten käytävien ja verkostojen muodostamisen tiiviin alueen ulkopuolelle
 • Viheralueet sopivat täydentyvään rakenteeseen, kun ne suunnitellaan yhtä aikaa muiden toimintojen kanssa

tavoite2

täyd_yhdk_energia

 • Kaukolämpö on ensisijainen lämmitysmuoto, varsinkin sähkö- ja öljylämmityksestä tulee siirtyä pois
 • Mahdollisuus kaukokylmään kannattaa selvittää
 • Talokohtaisessa lämmityksessä nostetaan etusijalle uusiutuvat energialähteet
 • Energiatehokkuussäädökset kannustavat jo nyt matalaenergiarakentamiseen, ja rakennusten suunnittelussa kannattaa tutustua ns. passiivisen aurinkotalon malliin
 • Kaavoitusvaiheessa tehdään aurinkoisuus- ja tuulensuuntien analyysit kiinteistöille
 • Lehtipuut varjostavat kesällä, havupuut suojaavat tuulelta talvella ja näin vähentävät energiantarvetta ympäri vuoden
 • Auringonheijastajat keräävät matalaa valoa talvella ja varjostavat kesällä
 • Energiaa säästävät katuvalot ja muut kalusteet nostetaan hankintojen kriteeriksi
Energiantuotanto
 • Rakennusten sijoitetaan auringon keräämisen kannalta optimaalisesti: itä-länsi-suunta harjassa optimoi aurinkokerääjien tai -paneelien tuotannon
 • Haja-asutusalueilla suositaan uusiutuvia energiamuotoja öljypohjaisten järjestelmien sijaan
 • Tilavaraukset alueelliselle uusiutuvan energian tuotannolle

tavoite3

täyd_yhdkr_liikenne1

 • Houkutteleva kevyt liikenne sekä joukkoliikenteen saavutettavuus otetaan suunnittelussa ensisijaiseksi lähtökohdaksi
 • Kävely- ja pyöräilyreitit ovat selkeitä, laadukkaita ja houkuttelevia
 • Ei henkilöautoriippuvaisia alueita
 • Joukkoliikennereittien saatavuus ja saavutettavuus uusille alueille toimii alusta saakka: jälkikäteen tottumuksia on vaikeampi muuttaa
 • Lyhyet, suorat ja selkeät kävelyreitit joukkoliikennepysäkeille lisäävät käyttäjiä
 • Pysäkkien ja liityntäparkkien tulee olla käytettävissä myös sateessa, tuulessa ja talvella
 • Raideliikenteen varrelle sijoittuvien alueiden suosiminen
 • Oikoreittien hakeminen kävelijöille ja pyöräilijöille niin olemassa olevasta kuin uudestakin rakenteesta, lyhimmän reitin etsiminen
 • Rautatieden, maanteiden, vesistöjen ym. esteiden vaikutukset pysäkkien saavutettavuuteen sekä kevyen liikenteen reittien pituuksiin kannattaa tarkistaa
 • Liikkumismääriä seuraamalla ja liikkujilta itseltään kysymällä saadaan tietoa siitä, miten paikallisissa olosuhteissa käytännössä toimitaan

Muita keinoja hiilineutraaliuden edistämiseen

 • Vaihekaavat ja strategiat, joissa selvitetään esimerkiksi liikkumista tai energiantuotantoa
 • HINKU-foorumin ja pilottihankkeiden kokemuksiin tutustuminen
 • Asukkaiden mukaan ottaminen: asukastilaisuudet, kartoitukset kodeissa, energiakävelyt, kunnan mahdollisuudet lainata asukkaille erilaisia mittareita ym.
 • BREAAM- ja LEED ND -sertifioinnit

Esimerkkejä ilmastotietoisista kaavoitusprojekteista

Vähähiilinen Pirkanmaa kartalla

Jatkuvasti työn alla olevalle paikkatietosivulle kootaan pirkanmaalaisia toimijoita, paikkoja sekä hiilineutraaliutta edistävää tietoa. Jos haluat ehdottaa sisältöjä, ota yhteyttä!

Pirkanmaan Hinku-kunnat
Pirkanmaan ilmastokartta täydentyy vähitellen: Hämeenkyrö on Pirkanmaan ensimmäinen Hinku-kunta. Tampereen kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja Tampereen kaupunkiseutu on liittymässä Hinkuun kokonaisuutena. Hinku-kunta Kuhmoinen liittyy Pirkanmaahan 2018.

 

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d484034.8589910087!2d23.1906402!3d61.7124707!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x468f302338a99dd5%3A0x52f7c582c1836763!2sPirkanmaa!5e0!3m2!1sen!2sfi!4v1495801877902&w=600&h=450]